White tiger by Chico Lou's Fine Tattoos shop in Athens Georgia GA. Artist - Sara Fogle

Follow on Facebook: Chico Lou’s Fine Tattoos
Follow on Instagram: @saramachenart

Pet protrait by Chico Lou's Fine Tattoos shop in Athens Georgia GA. Artist - Sara Fogle

Follow on Facebook: Chico Lou’s Fine Tattoos
Follow on Instagram: @saramachenart

Wolf and Northern lights by Chico Lou's Fine Tattoos shop in Athens Georgia GA. Artist - Sara Fogle

Follow on Facebook: Chico Lou’s Fine Tattoos
Follow on Instagram: @saramachenart